Letni plan za šolsko leto 2019 – 2020

19. 10. 2019 RODOV KOSTANJEV PIKNIK
30. 11. 2019 RODOVA AKCIJA ZA DRUŽINO MČ (ogled filma na Enimation festivalu)
14. 12. 2019 RURčkovanje (rodov božični ples z bazarjem)
24.– 25.1. 2020 ZOT, v Zg. Koreni (Maribor)
01. 02. Rodov izlet v jamo Pekel in center Vesoljskih tehnologij Vitanje
28.2. – 1.3. MČ zimovanje na Pohorju (na Glažuti)
20.3.- 22.3. GG pomlajevanje na Pohorju (na Glažuti)
28.3. RODOV OBČNI ZBOR
31.3. – 6. 4. ali 7.4.-13.4. Tekmovanje (Gotik- Slovenija)
25. 4. Čistilna akcija OČISTIMO Studence in Maribor
23.5. Območni mnogoboj
12-14.6. Državni mnogoboj
20. 6. RODOV ZAKLJUČNI IZLET
3.-12. 7. RODOV LETNI TABOR v Desklah
23. 7. – 8. 8. Evropski Jamboree na Poljskem