Kdo smo taborniki?

Smo neprofitna, prostovoljna organizacija, ki združuje vse generacije. Naše poslanstvo je predajanje znanja mlajšim. Znanje pridobivamo na različnih tečajih tako na državni kot na mednarodni ravni. 

Naša znanja so zelo širokega spektra – težimo k celostni podobi človeka. Želimo preko različnih metod, iger, druženja otrokom približati pogled v taborništvo. To ne zajema samo postavljanje šotorov in kurjenje ognjev. Taborništvo je veliko več. 

Tu se zgodijo prve otroške simpatije, tu je druženje, zabava, stkejo se prijateljske vezi. Hodimo na taborjenja in zimovanja. Imamo zakone in se držimo reda. Smo ljubitelji narave. Iščemo pot, pot vsakega posameznika… Z leti si pridobimo iznajdljivost, solidarnost do soljudi, pomoč drugim, učimo se skozi dogodivščine, delamo v majhnih skupinah, da spodbujamo timski duh. Postopno sprejemamo večje izzive. Vzgajamo z zgledom. Spodbujamo kulturo dialoga. Negujemo duhovne vrednote. Verjamemo v aktivno državljanstvo. Vedno smo pripravljeni pomagati. Zavedamo se odgovornosti do okolja in prihodnjih generacij, zato skrbimo za trajnostni razvoj. 

Ponujamo vam, da vaš otrok ob naši pomoči, vedenju, znanju ter vzgojnih metodah odraste v samostojnega, odgovornega in razgledanega človeka, da vzljubi naravo, se ji približa ter okusi vse prednosti in pasti bivanja v naravnem okolju. Prepričani smo, da lahko vašega otroka naučimo mnogih osnovnih veščin, ki so žal v času informacijske dobe že skoraj pozabljene.

Kdaj je vaš otrok zadnjič prespal pod zvezdami?
Kdaj je vaš otrok zadnjič prižgal ogenj?
Kdaj je vaš otrok skuhal preprosto kosilo?
Kolikokrat je vaš otrok imel v rokah vžigalice, nož, sekiro, lopato…?

Naš moto je: “Taborniki ustvarjamo boljši svet!”

Smo člani ZTS – Zveze tabornikov Slovenije, ki je polnopravna članica svetovne skavtske organizacije – WOSM.