Vizitka

Starešina rodu: Sašo Belšak
Načelnica rodu: Anja Fekonja

E- mail: ukrocena.reka@gmail.com
Facebook: Rod Ukročena reka Maribor

Sedež: Erjavčeva 43, 2000 Maribor
Davčna številka: 22954775
TRR pri NOVA KBM: 04172-0000838662

Gospodarja koče na Glažuti:
Marjan Sternad 041 789 398
Miha Novak      031 722 988